மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Wednesday, March 30, 2005

"வாஸ்து": இது வாஸ்து சாஸ்திரம் அல்ல!!


தமிழில் " கதே வாஸ்து " என்ற நூலை புது தில்லி சாகித்திய அக்காதெமி நிறுவனத்தினர் 1963 இல் வெளியிட்டிருக்கின்றனர். வாஸ்து (முதல்பாகம்) எனும் இந் நூலினை அ. துரைசாமி பிள்ளை என்பவர் தமிழாக்கம் செய்துள்ளார். இந்தப் புத்தகம் இப்போது கிடைப்பது அரிது. ஆனால் பழைய புஸ்தகக் கடைகளில் என் தீவிர வாசக நண்பர்கள் பலர் இந்நூலைக் கண்ட ஞாபகம் வைத்திருக்கின்றனர். இது ஒர் "வாஸ்து சாஸ்திரப் புத்தம்" என்று நினைத்துக் கடலைக் கொட்டைக் காரனுக்குத் தாரை வார்த்து விட்டிருக்கின்றனர். உலகத்தில் நீண்ட நாட்கள் எழுதப் பட்ட (சுமார் 60 வருஷங்கள் ) உலகப் புகழ் பெற்ற காவியம் இது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. உண்மையில் இந்த நூல் Goethe (கோதே) என்ற ஜெர்மானியக் கவிஞரின் Faust (பௌஸ்ட்) என்ற காவியத்தின் மிகச் சிறந்த தமிழாக்கமாகும். இரண்டு பாகங்கள் கொண்ட இந்த நூலின் முதலாவது பாகம் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதைவிட இந்தக் காவியத்தின் உரைநடை அறிமுகம் ஒன்று தமிழில் 1950 களில் தாராபுரத்தைச் சேர்ந்த பெரியசாமி என்பவரால் சிறு நூலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அறிகிறோம். அந்த நூலின் பிரதி ஒன்று பிரித்தானிய நூதன சாலை நூலகத்தில் இருக்கின்றது.

0 Kommentare:

Post a Comment