மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Monday, April 04, 2005

The Courtesan of Lucknow

நூல்: The Courtesan of Lucknow
உருது மூலம்: Mirza Ruswa
ஆங்கிலத்தில்: Khuswant Singh/M.A.Husaini
வெளியீடு: UNESCO,Hindi Pocket Books, Delhi

"லக்னோவின் விலைமாது" என்ற இந்த நூல் அண்மையில் வாசிக்கக் கிடைத்தது. குழந்தையாகக் கடத்திச் செல்லப்பட்டு விபச்சாரத்திற்காக விற்கப்படும் ஒரு பெண்ணின் கதை. அவளது உயர்ந்த ரசனையும் கலை, கவிதை என்பவற்றின் மீதான அவளது அழகியல் ஈர்ப்பும்,புகழ்பெற்ற கவிஞர் ஒருவருடனான அவளது உரையாடலும், தன் கதையினை அவள் சொல்லும் பாங்கும் அவள் கற்றுத்தருகின்ற வாழ்வின் இங்கிதங்களும் என்று நிறையவே சொல்லப்படுகிறது. இது இந்தி மொழியில் "UMRAO JAN" என்ற திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாம்.

0 Kommentare:

Post a Comment