மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Friday, October 13, 2006

A.J.Canagaratna

ஏ.ஜே.கனகரட்னா(A.J.Canagaratna)அவர்கள் பற்றி அவரது நண்பர்கள் எழுதியவை, மற்றும் மேலதிக விபரங்கள், படங்கள் போன்றவற்றை கீழுள்ள தொடுப்புக்களில் காணலாம்.நன்றியுடன்
சித்தன்

http://mathy.kandasamy.net/musings/
http://ta.wikipedia.org/wiki/ஏ._ஜே._கனகரத்னா;
http://www.geotamil.com/pathivukal/yoki_tambirajah_on_aj.html

0 Kommentare:

Post a Comment