மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Tuesday, July 03, 2007

சென்னையில் நகுலனை நினவுகொள்ளல் 2007

In memoriam: nakulan 2007

NATIONAL FOLKLORE SUPPORT CENTRE IN ASSOCIATION WITH KAVYA PUBLICATIONS

ORGANISES

A MEMORIAL MEETING FOR NAKULAN

ON THURSDAY,

JULY 5, 2007 AT 5.00 PM

AT INDIAN SCHOOL OF FOLKLORE

(A Wing of National Folklore Support Centre)

#505, V floor, Kaveri Complex

96, Mahatma Gandhi Road

Nungambakkam Chennai 600 034Speakers:

Gnanakoothan, Vaideeswaran, Kavya Shanmugasundaram, Vannanilavan,

K. A. Sacchidanandam, M. D. Muthukumaraswamy, Veli Rangarajan,

Lata Ramakrishnan, Krishnangini, Ravi Subramanyam

Coordinator: Arunmozhi

A screening of Arunmozhi’s 15-minute documentary film on Nakulan and an exhibition of
R. R. Srinivasan’s photographs of Nakulan will be part of the programme.

All are welcome!!

0 Kommentare:

Post a Comment