மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Friday, December 21, 2007

Condolences-III

Dear Shana, dear Malika,dear Shantush,

I don't know what to say to you. I'm very sad. I got the bad news here in Taiwan from Helga. With Para I lost a great comrade and friend. The world lost a true revolutionary. I just remember his friendliness and calmness and the occasions. I had the fortune to meet him. I'm so sorry that I can not come to Berlin for his funeral and to meet you there. I want to give You all a big hug.

in mourning and wishing Your whole family the best,
Theo
++++++++++++++++++++++++++
அன்புடன்
மல்லிகா உமா
கணவரின் ,தந்தையின் இழப்பு இத்தருணத்தில் எங்களுக்கும் மேலான ஒரு சக்தியால்தான் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆறுதலைத் தேறுதலைத் தரமுடியும் . ஈடு தர முடியாதது.
பரா மாஸ்ரர் மனிதநேயம்,பண்பாடு,அன்புள்ளவர் .
இது எல்லவற்றுக்கும் அப்பால் அந்த சிரிப்பு அனைத்துத் தளத்திற்கும் அப்பால் கவரக் கூடியது .காலம் அவரை கடுகதியாக எடுத்துப் போய்விட்டது. அவர் சின்னப்பிள்ளைபோல் தனைச் சூழ்ந்தவர்களோடு பேசுவார் பழகுவார். முரண்பட்ட நாட்டங்கள் எமக்குள் இருந்த போதும் பாரா மாஸ்ரரை எங்களால் இலகுவாக மறந்துபோய்விட முடியாது. கோசல்யா கவிதை முதலாவது புத்தகம் உருவாக அவர்களின் உதவியை நினைவு கூருகின்றேன் . அதைவிட பேர்னில் என் புத்தகம் வெளிவந்தபோது விமர்சகரின் நோக்கத்தை துல்லியமாக அறிந்து 'கோசல்யா பாகம் ஒன்று இதில் ஒரு கவிதை கூட எழுதவில்லையா" என்று விமர்சகரைப் பார்த்து அர்த்தமாக வினாவியது இன்னும் அவர் நேர்மையையின் பதிவிலுள்ளது.
அவர்கள் ஒரு நல்ல கணவர், ஒரு தந்தை , நல்ல மாமனார் ,நல்ல பேரன் ,நல்ல நண்பர். அவர் வாழ்ந்த பாகம் அவருக்கு திருப்திகரமாக இருந்து வந்தள்ளது. அவருக்கு சாவு நேர விருப்பமிருக்காது.ஏனெனில் அவர் நல்ல குடுபத்தவர். குடும்பத்தை மிகவும் நேசித்தவர். இவ்வளவும் எமக்குத் தெரிந்தவை .
இனிதாக வாழ்ந்த பரா அவர்கள் சாவடைந்தது மல்லிகா ,சந்தோஷ் ,முரளி ,சிந்து,அன்னம்
உறவினர்,அவர் நண்பர்கள் , இவர்களைத் துயரில் விட்டுப் போனதை – திடங்கொள்ளவே வேண்டும் . உங்கள் துயரில் பங்கேற்று துயரை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம்.
நேயத்துடன் கோசல்யா- சொர்ணலிங்கம்
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear Uma & Sinnathamby
I am sorry to hear about the death of Para.
It is close upon 15 years since I met him I think. The last time was perhaps in France. The memories are still pleasant in my mind.
Please accept my deepest sympathies.
Sivasegaram

+++++++++++++++++++++++++++++++++
Malika, Uma,Santhosh & Murali,

Our heartfelt condolences.

Alagiri family
++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear Mrs. Para, Santhus, Uma

We are really sorry for not conveying our condolence. Please accept our condolence and we share your grief and the prayers.

We tried to call you and your lines are busy and during the day I am away from office/home. Please accept our heartfelt condolence on the sudden demise of Mr. Para.

Bazeer and Co
+++++++++++++++++++++++++++++

Dear Santhosh, Malika Akka,Uma & family
How sorry we are to hear of your loss. We would like to express our solidarity and sincere condolence to you and your family, we know no one can take the place of a father. No words can make a passing easy to understand, May God gives you and your family all the strength to tide over this extreme loss and grief ,But Friends are around to help you if you need it. He may have gone from this world,But im sure he will live in your heart for all time,May the departed soul rest in peace, We are always there with "U" all.
With Lots of prayers
Somasundaram Mary, christina & Angela

+++++++++++++++++++++++++++++
Dear Mallika, Santush and Uma,

It is with great sorrow that we have heard to passing away of comrade Para.
We greatly admired his commitment and dedication to the socialist movement
and we were all inspired by the tireless service he rendered to the poor
and the oppressed. Please accept our deep felt condolences.
Members of the Resource Centre for Community Groups Sri Lanka, Ja-ela
Workers' Centre and the Multicultural and Education and Recreation Centre

Shantha Peiris
Hemachandra,
Gamini
Raj
Upali Cooray
Jayantha Dias
Milton Perera
Sajeewani Priyanka
P. A . Wijesundara
Ranjith Silva
and all other in the staff

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dear Uma, Santosh & Mallika Aunty

I am sending my deepest condolences to you. My thoughts and prayers are with you during this time.

I hope you are all keeping well. Please get in touch with me when you can.

Best regards,

Prasanna

0 Kommentare:

Post a Comment