மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Wednesday, December 19, 2007

Condolences

நண்பர்களே,
ஐரோப்பிய நாடுகளில் தமிழ் இலக்கியச் சந்திப்புக்களை ஏற்படுத்தி
சாதனைகள் செய்த தமிழ் ஆர்வலர்களில் ஒருவரான திரு பரராஜசிங்கம் அவர்கள்
பெர்லினில் (ஜெர்மனி) காலமானார். அதன் தொடர்பான செய்தியினை மின் தமிழ் (minTamil@googlegroups.com)குழுமத்திற்கு இணைத்திருக்கிறேன். திரு பரராஜசிங்கம் அவர்களின் துணைவியாருக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
அன்புடன்
சுபா

+++++++++++++++++++++

Please convey our deepest sympathies to Mallika and other relatives of Mr. Para Kumarasamy. His loss is paramount indeed especially for the expatriate Tamil community in Europe.

Shanthi Sachithanandam
Mathusoothanan (editor, "Aha Vili" "Oalai")
K. Shanmugalingam (editor "Koodam", former secretary Ministry of Hindu Cultural Affairs)

++++++++++++++++


Photo by Krishna Subramania


From Sunila Abeysekera:

Comrade Para

It is with great sadness that we learned of Comrade Para's sudden passing. We share the grief of Mallika and Uma and other family members.

I first knew Comrade Para and Mallika in the 1970s, through various events and activities linked to the CMU. It was a vibrant moment in our history, with many political discussions, and lasting friendships were built during this time. In later years, I encountered Para and his family in Germany, and elsewhere in Europe, at activities organized to promote peace in Sri Lanka.

What I appreciated most about Comrade Para was his sense of decency and humanity, and his unswerving commitment to those qualities. Through all the negative and positive experiences of exile, he maintained his sense of humour, his love of life and his creative energy which was expended on a thousand diverse activities, including writing and publishing the work of Tamil writers throughout the diaspora, and organizing cultural and political activities that, very importantly,linked the youth of the disapora with the adults of their homeland. The Tamil literary conferences that he took the lead to organize are legendary in their creativty and expanse.

I also appreciated the way in which Conmrades Para and Mallika created a very democratic and household, sharing tasks, respecting the voices of all family members equally and allowing their children the space to grow in Germany without ever feeling alienated from their language, culture and country of origin. This harmony exemplifies the living out of theory in the best of ways.

At a time when the voices of moderation and wisdom in our island are growing lesser by the day, we will surely miss Para's wisdom and laughter.

Sunila Abeysekera, Sri Lanka

19.12.07

0 Kommentare:

Post a Comment