மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Saturday, December 22, 2007

நண்பர்கள்வட்டம், பிரான்ஸ்
+++++++++++++++++++++++
Anpin Malika Aunty, Uma, Santhosh and Murali,

I hoped that the funeral will be in the next year but today I heard it is on the 27th of December. I am so sad that we can't attend to the funeral, because Andreas, Ahilan and me are unfortunately in Dresden now. We will be coming back on 30th Dezember. I will be visitng you after that.
Take Care!!!
Again our deepest condolences to you all.
with love
Kamala & Andreas
++++++++++++++++++++++++

அன்பிற்கினிய உமா,
தங்களது தந்தையாரது இறப்புச் செய்தி சுசீந்திரன் வழியாக அறிந்தேன். தந்தையாரை இழந்து நிற்கும் தங்களுக்கு எதைச் சொல்லி ஆறுதல் படுத்த? அமைதியோடும் புன் சிரிப்போடும் பெரிய விடயங்களைக் கூட அலுங்காமல் மிக இலகுவாய் செய்து முடித்து விடும் உங்கள் தந்தையாரைப் போன்ற பெரியவர்களை காணூகையில் பிரமிப்பும், இளையவர்கள் எவ்வளவு அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்பதும் யோசிக்க வைக்கின்றது. இலக்கியச் சந்திப்பில் எடுத்திருந்த படங்களை பார்த்துக் கொண்டேன்.

காலங்கள் நம் கை மீறியே செயல் பட்டுக் கொடிருக்கின்றன.
உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
அன்புடன்
திலகபாமா, சிவகாசி
+++++++++++++++++++++++++++
From Trevor Dias:

Dear Mallika,
I'm so sad about Para's passing away. He was definitely a good man with a
good conscience that gave him the strength to fight against discrimination.
Men like him are rare!
I wish we could have had more time with him together. I, for one, would have
learned much more from him. I feel so sad that I'm unable to attend his
funeral due to work, but I would be thinking of you all during those hours. I
wish your daughter, your son and you would be able to gather strength from
those close to you to overcome this trying period. I know how bad it is!
Please accept my deepest sympathies, and shall contact you when time and the
situation permits.
With fondest regards,
Trevor Dias, Berlin

0 Kommentare:

Post a Comment