மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Friday, January 25, 2008

உயிர்நிழல்- மின்னூல்: தோற்றுத்தான் போவோமா...நண்பர் சபாலிங்கம் 1994ம் ஆண்டு மே மாதம் 1ம் திகதியன்று பாரிஸின் புறநகர்ப்பகுதியான கார்ஜ் சார்செல்லில் அமைந்திருந்த அவரது இல்லத்தில் வைத்துப் பட்டப்பகலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். புலம்பெயர்ந்த ஐரோப்பிய மண்ணிலும் பாசிசக் கொலைக்கரங்கள் நீண்டிருந்ததையும் எங்களிற்கு அகதி மண்ணிலும் பாதுகாப்பில்லை என்பதையும் உணர்த்திய முதற் படுகொலை அது. நண்பர் சபாலிங்கத்தின் இழப்பின் 5ம் ஆண்டு நினைவையொட்டி ‘தோற்றுத்தான் போவோமா...’ எனும் தொகுப்பு மலரானது தோழர் புஸ்பராஜா அவர்களினால் தொகுக்கப்பட்டு, பிரான்ஸ் சபாலிங்கம் நண்பர்கள் வட்டத்தினால் 1999ம் ஆண்டு மே மாதம் வெளியிடப்பட்டது. இன்று நாங்கள் ‘தோற்றுத்தான் போவோமா...’ தொகுப்பின் மின்வடிவத்தை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறோம்.

http://www.uyirnizhal.com/e-book.html

0 Kommentare:

Post a Comment