மிக விரைவில் சித்தன் கொட்டில் புதிய வடிவில்!!

Tuesday, October 29, 2013


அன்பு நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும்,

எங்கள் அப்பா இராமநாதர் சின்னதம்பி நடராசா (04.02.1930-29.09.2013) அவர்கள் இறந்து 31 ஆவது நாள் அண்மிக்கின்றது. அந்த நாளை, இறுதிக் கிரிகைகளில் கலந்து கொண்டோர், நேரில் வந்து துக்கத்தில் பங்கெடுத்தோர், வரமுடியாது தொலைபேசி, மின் செய்தி, மின் அஞ்சல்,முகநூல் மற்றும் நட்புக்களின் தூது போன்றவற்றால் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்திய அனைவரையும் அழைத்து சேர்ந்து உணவுண்டு, ஒரு சில வழி வழி முறைமைகளின் மூலம் கழிக்கவேண்டும் என அம்மாவும் குடும்பத்தினரும் எண்ணியிருகின்றனர். இந் நிகழ்வு
 
ஞாயிற்றுக்கிழமை, 03.11.2013 அன்று 11:00 மணி தொடக்கம் 14:00 மணிவரை

80-82 Lythalls lane,
Holbrook,
Coventry CV6 6PT
United Kingdom
 
என்ற முகவரியில் நடைபெறும். உங்கள் அனைவரையும் காண ஆவலோடிருக்கின்றோம். உங்கள் தொடர்புகள், வரவுகள், குசலங்கள் எங்களை ஆறுதல் படுத்தின என்பதையும் சொல்லிவைக்க விரும்புகிறோம். நன்றி!
 தொடர்பு தொலைபேசி இலக்கம்: 0044-2477673113

0 Kommentare:

Post a Comment